Repertuar Tasarımı


Bizim için repertuar, aktarılacak enformasyonun ana kaynağıdır. Repertuarın dinamizmi, icracıların yeteneklerinin sergilenmesi için temel hareket alanıdır.

Müziği genel olarak iki farklı işitsel enformasyon katmanına ayırmamız mümkündür. Müziksel katman ve dilsel katman. Bu katmanlar dahilinde bulunan veriler sentezlenerek tek bir frekans spektrumu olarak dinleyicilere ulaşır ve dinleyiclerin beyinlerinde farklı sinir sistemlerini uyarır.

Dilsel enformasyon ile müziksel enformasyon arasındaki ilişkilendirme özneldir. Bu öznellik aslında sözlü müziğin en güzel özgürlük alanlarından biridir. Enstrümantal müzikte odak oluşturan ve rehberlik yapan seslerin kendi aralarında bulunan gerilimi ve dinginliği, doğru bir bağlam dahilinde dinyeyicilere iletildiği durumlarda, kıtalar arası iletişimlerin sağlanmasına neden olmaktadır.

Bu nedenlerle repertuar tasarımı müzik gruplarının veya icracıların etkileyici işitsel deneyimler yaratabilmeleri için çok önemlidir.

Bu hizmetimiz esnasında ihtiyaca göre besteciler, şairler, söz yazarları ve edisyon şirketleri ile birlikte çalışmaktayız.

Bizce müzik yapım sürecinin en yaratıcı dönemi repertuar tasarımı dönemidir.