Ön-Yapım Planlama


Örnek :
Pb Müzik Uyku Müziği Projesi
Müzik ile uyumak, mevcut atmosfer seslerini maskelemek ve müzik ile uyanmak istiyor musunuz?
44 Dakikalık müzik şölenleri 1948 yılından beri uzun çalar’lar sayesinde belleklerimizde yer edindi. Bir çeşit 20yy parçalı senfonik yaklaşım diyebiliriz. Bazen 8 bazen 10 bölümden oluşan derin bir seyahatlar dizisi. Her seyahati bir 45’lik olarak ekstrüze etmek mümkündü.
Teknoloji ve taşıyıcı medya müziğin süresini tespit ediyordu ve bu sınırlandırma bir alışkanlığa dönüştü. Evet LP yapımı bir müzik yapımı yaklaşımı. Peki 21. yy müziğe nasıl yaklaşmalıyız? Günümüzde wav dosyaları 7 saat uzunluğunda ses kayıt etmektedir. Bu nedenle teorik olarak 7 saatlik müzik şölenlerinin eksiz olarak kayıt etmek mümkündür.
Tarihte çeşitli çoğrafyalarda günlerce müzik yapan insanların olduğunu biliyoruz.
Bu nedenlerden dolayı yakın gelecekte 7 saatlik çalışmaların yapılacağına inanıyoruz ve bu alanda araştırmalarımızı yapmaktayız.

Siz nasıl bir müzik projesi hazırlamak istiyorsunuz? Bize yazın

Planlama ve projelendirme başlıklarımızdan bir seçki:
1- Repertuar
2- Kompozisyon
3- Söz
4- Tonalite
5- Tartım
6- Salınım
7- Tempo
8- Betimleme teknikleri
9- Ses bütünlüğünün kurgulanması
10- Çalgı ve müzisyen seçimi
11- Etüd
12- Koordinasyon
13- Aranjman
14- Kayıt yöntemlerinin tespiti
15- Kayıt Çizelgesinin Hazırlanması
16- Yapım Çizlegesinin Hazırlanması
17- Bütçelendirme
18- Finansman
19- Lojistik
20- İnsan Kaynakları

“ Müzik insanların işitsel yansımasıdır.”