Ön-Yapım Planlama


Nasıl bir müzik projesi hazırlamak istiyorsunuz? Bize yazın

Planlama ve projelendirme başlıklarımızdan bir seçki:
1- Repertuar
2- Kompozisyon
3- Söz
4- Tonalite
5- Tartım
6- Salınım
7- Tempo
8- Betimleme teknikleri
9- Ses bütünlüğünün kurgulanması
10- Çalgı ve müzisyen seçimi
11- Etüd
12- Koordinasyon
13- Aranjman
14- Kayıt yöntemlerinin tespiti
15- Kayıt çizelgesinin Hazırlanması
16- Yapım çizlegesinin Hazırlanması
17- Bütçelendirme
18- Finansman
19- Lojistik
20- İnsan Kaynakları

“ Müzik zekanın yansımasıdır.”