Müzik Yapım Süreci


Müzik yapımı, müzik pazarlaması ve halkla ilişkiler üç silahşör gibidir. Aşağıda okuyacağınız açıklamalar sadece müzik yapımı ile ilgilidir. Bizim için müzik yapımda sanatçının ve çalışma ekibinin niyetleri çok önemlidir! Bu nedenle yapımlarımıza niyet şekillendirmesi çalışması ile başlamaktayız.

Niyet şekillenmesini üç bölüm olarak inceliyoruz:
A- Bilgisel Etkenler: Aktarılan söz müzik ve diğer bilgiler – İşitsel Sanatlar . Aktarılan diğer enformasyonlar- Görsel Sanatlar
B- Davranışsal Etkenler: Oluşturulan imgenin davranışsal özellikleri – Görsel Sanatlar
C- Duygusal Etkenler: A ve B nin neticesinde iletilen duygusal bütünlük – Fizyolojik Psikoloji

Niyet şekillenmesinin ardından sözlü müzik yapımının süreçlerini ön yapım ve yapım süreçleri olarak ikiye ayırıyoruz.

Ön yapım süreci:
1- Repertuar: Kompozisyonlar ve sözler: Tonalite, tartım, salınım, tempo ve betimleme teknikleri
2- Ses bütünlüğün kurgulanması: Çalgı ve müzisyen seçimi
3- Etüd
4- Düzen: Aranjman
5- Kayıt yöntemlerinin tespiti
6- Kayıt / Yapım Çizelgesinin Hazırlanması
7- Bütçelendirme: Finans

Yapım Süreci:
1- Kayıt
2- Miks
3- Mastering

Bir kaydın dokusunu oluşturan etkenler:
A- Entrümanlar
B- Düzen (aranjman teknikleri)
C- Kompozisyon: Söz Dinamikleri
D- Enterpretasyon
E- Akustik
F- Teknoloji
E- İnsanlar
F- Kayıt Sanatları

Neticede dinleyiciler müziğin enterpretasyonunu ve sözel içeriğini önce bir bütün olarak algılayip hızla ayrıştırıyorlar. Bu nedele aktarılan enformasyonu ve enterpretasyonu dikkatle tasarlamak gerek!

Tavrımız net ve ilericidir. Yeni trendler oluşturmak için 30 yıllık tecrübemiz ile müzik tasarlıyoruz.

 

Ön-Yapım Planlama

Müzik Yapım Süreci

Müzik Yapım Referansları

Yapım Üretimi ve Yönetimi

Sanatçı Geliştirme

Repertuar Tasarımı

Pazarlama Planı

Albümler

Mastering

English Music Pro