Mastering


Pb Mastering

Master / Aktarma Nedir? Mastering Nedir ?
İndirgeme ( miksaj) işlemini, bütünleştirme ve aktarma ( master) olarak iki bölümde planlamaktayız. Bu nedenle master ve mastering işlemini karıştırmamak gerek. Master işlemi bugün bounce, render ve benzeri tanımlamalar ile açıklanmaktadır. Eskiden müzik master işlemi esnasında harici analog kayıt makinelere aktarılırdı. Daha sonra DAT makineleri kullanıldı. Her iki durumda harici bir ünite üzerinde ölçüm yapılır ve son ses bütünlüğü sağlanırdı. Bu işlem indirgeme işleminin son evresiydi.

Yaratıcılığın yine teknoloji ile bütünleştiği bir evre. Bugün bu işlem çoğunlukla bilgisayar dahilinde gerçekleşmektedir ve master bus göstergeleri ana ölçüm bilgilerini göstermektedir. Bu işlem indirgeme (miksaj) işleminın bir parçasıdır ve master alma ( aktarma) olarak tanımlanmaktadır. Master işlemi ses karakteristiğini değiştirmektedir. Bu nedenle bu dosyayı dikkatle hazırlamak gerekir.

Onaylanmış bir master dosyası, üretim veya dijital ürün hazırlığı için mastering işlemine gönderilir.

Pb stüdyosuda Hakan Kurşun’un yaklaşık 30 yıllık kayıt tecrübelerini kullanarak mastering hizmeti vermektedir. Algılanan gürlük seviyesini şekillendirirken seslerin gürlük oranları değişmektedir. Bu nedenle oluşan yeni dengenin işitsel ve müzikal estetiği çok önemlidir. Müziği sentezlemek gerekir.

Aylarca uğraşılmış kayıtların mastering çalışması için ne kadar süre gerekir?

Dijital kayıt teknolojilerinin bize sağladığı trasparan ses karakterini aşırı analog işlemler ile ne kadar koruyabiliriz? Yüksek frekansların dengesini değiştirdiğimizde ritmik yapıda farklılıklar duyuluyor mu?

Her ses kaydının münhasır bir sesler bütünlüğü vardır. Hedefimiz bu ses bütünlüğünü korumaktır ve algılanan gürlük seviyesini geliştirmektir .”

Mastering bir mucize işlemi değildir. İşitsel bütünlüğü bulunan bir indirgemenin mastering işleme tabi tutulması önemlidir.

Mono Uyumluluğu ve Stereo

Stereo formatı sanal bir merkez bölgesi kullanmaktadır. Bu nedenle orta bölge olarak tanımlanan alan, psikoakustik bir olgudur. Özellikle indirgeme döneminde bu bölgenin dikkatlice şekillendirilmesi gerekmektedir.

Çalışma Yöntemimiz:

A- Dosya Analizi:

İşleme tabi tutulacak dosyanın incelenmesi.

B- Mastering

İşlemin yapılması ve kontrol edilmesi.

C- Formating :

Farklı formatlarda dosyaların hazırlanması . CD, WAV, MP3

Hizmetlerimiz:

A- Tek Şarkı Mastering

B- Konser Kaydı Mastering

C- CD Mastering

D- Multi Formating Digital Product – Picture + ISRC

Zamanlama ve ücret bilgisi için lütfen bizi arayınız!

Mastering Hazırlığı:

İndirgeme (miksaj) yaparken mastering işlemi dikkate alınmalı mı?

İndirgeme işlemini bütünleştirme ve aktarma olarak iki bölümü ayırdığımız durumda:

A- Bütünleştirme dönemi için hayır.

B- Aktarma dönemi için evet.

Bütünleştirme dönemi tamamıyle özgür bir alandır. Yaratıcılığınızı rahat bırakın ve dilediğiniz gibi seslerin bütünlüğünü şekillendirin. Aktarma dönemi ise teknik bir dönemdir. Master işlemini yaparken ana çıkış üzerinde en az -1 birim emniyet payı bırakmak önemlidir. Ses dalgaları akarma işleminden dolayı deforme olmamalıdır. En az 44.1/16 veya 48/24 örnekleme verisi sağlanmalıdır.

Pb Mastering Set Up:

Dinleme Hoparlörleri: K&H 300 D

Yazılım: Pro Tools HD

Çevirimci: HD 192

Clock: Apogee Big Ben

Hardware:

2x SSL Pre Amp, Eq, Original Channel 1994

Universal Music L2A2

Millennia HVR 3C HVR 3D

Bazı Referanslarımız:

Aşkın Nur Yengi: Yasemin Yağmurları CD

Hüsrev Hatemi : Kara Kavak CD

Akın Eldes: Kafi CD

Zeynel Tolga: CD

Parisa Arsalani: CD

Cem Yıldız: CD

Fanta Stage: CD

Kayahan: Son Şarkılarım CD

Kayahan : Odalarda Işıksızım CD