Hacimsel Algılama ve Psikoakustik


Seminerler, teorik ve pratik olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Teorik:
Teorik dersler dahilinde işlenen konular;

 • İşitme Sistemi
  Hacimsel Algılama
  Akustiğe Giriş
  Psikoakustiğe Giriş
  Dijital Formatlara Giriş
  Çoklu Kanal Dinleme Formatları
  Dinamik, Frekans ve Yapay Ses İşlemcileri
  Çok İzli Kayıt Teknileri
  İş Dünyasında Ses Maskelemesi

Uygulama:
Seçilen müzik tarzını icra eden dörtlü gruplar ilgili akustik hacimde canlı olarak müziği icra etmektedir. Katılımcılar çalışma gruplarına bölünerek ilgili pratik etütler yapılmaktadır.

Elektro – Akustik Çalgılar: Geleneksel ve Batı;

Müzik Tarzları:
Halk, Türk Klasik, Batı Klasik, Modern, Progresif, Caz
Eğitim süresine, amacına ve bütçesine göre müzik tarzları seçilmektedir.

Çalışmanın Amacı:
Profesyonel iş dünyasında hacimsel algılamayı geliştirmek. Kurumsal ilişkileri ve müşteri ilişkileri sistemlerinin yönetimi optimize ederken, fonksyonlara yeni değişkenler eklemek.

Elde Edilen Veriler:
Hacimsel Alıglama 1 Dosyası
Psiko Akustik 1 Dosyası

Süre:
2 Gün