HD TV için Çevresel Ses Yapım Simülasyonu


Seminerler, ön hazırlık ve uygulama olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Ön Hazırlık:
Pb ekibi ile katılımcılar; proje bilgilerini, yapım çizelgelerini ve görev dağılımını açıklayan bir toplantı yapmaktadır. 

Toplantı konuları:

  • Ön Yapım Çizelgesi
  • Yapım Çizelgesi
  • Yapım Yönetimi

İlk toplantının ardından katılımcılar, ilgili işleri hazırlamak ile yükümlüdür. Pb ekibi süreci denetlemektedir.

Uygulama:
Gerçek bir 5.1 yayını için ön yapım ve yapım süreçlerinin simülasyonu. 40 dakikalık canlı bir müzik programının gerçekleştirilmesi. Canlı müzik sahnesi, sohbet köşesi, vtr bant yayınları, kültür sanat haberleri, reklam yönetimi ve ilgili pratik etütler yapılmaktadır.

Müzik Tarzları:
Modern Halk Müziği ve Modern Türk Klasik Müziği.
Eğitim süresine, amacına ve bütçesine göre müzik tarzları seçilmektedir.   

Çalışmanın Amacı:
Gerçek bir canlı yayın akışını sağlamak ve ilgili ekipleri stres altında denetlemek.

Elde Edilen Veriler:
Mono, Stereo yayın formatlarıyla uyumlu 5.1 formatında kayıt edilmiş ve yayına hazır işitsel ve görsel kayıtlar.

Süre:
Ön Hazırlık Dönemi 5 Gün / Uygulama 2 Gün